top of page

Biodiversitätits Fresk

Nieft dem Klimawandel steet och d'Zukunft vun sëllegen Planzen an Déieren um Spill. Mee wéineg Auswierkungen huet dat op ons Mënschen? Fann et raus mam Biodiversitéits Fresk!

D'Biodiversitéit gëtt oft vergiess wann et em Nohaltegkeet a Klima geet. An awer ass d'Aartevillfalt méi wéi nëmmen d'Zesummespill tëschent Déieren a Planzen. D'Biodiversitéit ass ons Liewensversécherung. Duerch den Biodiversitéits Fresk léiers du d'Zesummenhäng an awer och d'Gefore vun der Biodiversitéitskriis kennen!


Erwuesseneversioun (ab 16 Joer): 3 Stonnen

Juniorversioun (10-16 Joer): 1.5-2 Stonnen


Reservéier elo den Atelier fir deng Schoul, däi Lycée, deng Entreprise oder deng Gemeng iwwer info@emweltschoul.com !


Méi Infoen op: https://www.fresquedelabiodiversite.org

La fresque de la biodiversité

Outre le changement climatique, l'avenir des plantes et des animaux est également en jeu. Mais quels effets ont-ils sur les humains? Découvrez-le avec "la fresque de la biodiversité" !

La biodiversité est souvent oubliée lorsqu'il s'agit de durabilité et de climat. Et pourtant, la biodiversité est plus que la simple interaction entre les animaux et les plantes. La biodiversité est notre assurance-vie. A travers la Fresque de la Biodiversité, vous appendrez à connaître les causes et aussi les dangers de la crise de la biodiversité !


Version adulte (à partir de 16 ans) : 3 heures

Version junior (10-16 ans) : 1,5-2 heures

Réservez dès maintenant l'atelier pour votre école, votre lycée, votre entreprise ou votre collectivité via info@emweltschoul.com !


Plus d'infos sur : https://www.fresquedelabiodiverse.org

bottom of page